Bracia alumni i junioryści

alumni

Bracia alumni i junioryści

Bracia alumni:
 • Br. Władysław od św. Eliasza OCD – rok IV (seminarium w Kijowie)
 • Br. Bartosz Maria od Eucharystii – rok IV
 • Br. Piotr Krzyżowski od Niepokalanego Serca Maryi i Miłosierdzia Bożego – rok IV
 • Br. Paweł Maria od św. Józefa – rok IV
 • Br. Michał Maria od Miłości Bożej – rok IV
 • Br. Filip Marszałek od Miłującej Obecności – rok IV (Rzym)
 • Br. Marek Maria od Serca Jezusa – rok II
 • Br. Maciej od Jezusa Miłosiernego – rok II
 • Br. Paweł Samuel od Boga Ojca – rok II
Bracia junioryści:
 • Br. Paweł od Baranka Paschalnego 
Bracia absolwenci:
  • o. Piotr od Boga Stworzyciela OCD
  • o. Marcin Maria od Serca Jezusa OCD
  • o. Oleksandr od Maryi Matki Boga i naszej Matki OCD
  • o. Michał Maria od Ducha Świętego OCD
  • o. Marcin od Krzyża OCD
  • o. Mirosław od św. Jana Marii Vianneya OCD