Home

 • Ewangeliczne wyrzeczenie

  Zakon

  Osobistym powołaniem jesteśmy wzywani do tej rodziny, która, jako odnowiona postać pierwotnego Zakonu, łączy w sobie wierność duchowi i tradycji Karmelu z wolą ustawicznego odnawiania się.

 • Wspólnota

  Bracia

  Podstawę naszego powołania stanowi łaska, która nas wzywa do "mistycznego zjednoczenia z Bogiem" we wspólnocie braterskiego życia, w której wzajemnie się przenikają kontemplacja i działanie apostolskie w służbie Kościoła.

 • Przyjaźń z Jezusem

  Bosi

  Pan Bóg tak pokierował życiem i duchowymi doświadczeniami świętej Matki Teresy od Jezusa, że dzięki nim stała się dla nas nauczycielką i wspaniałym wzorem naszego życia. Powinniśmy również kierować wzrok na świętego Ojca Jana od Krzyża, jako na żywy obraz prawdziwego karmelity, który może powtarzać za Apostołem: "Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1Kor 4, 16; 11, 1)

 • Maryja

  Najświętszej Maryi Panny

  Obierając bowiem Najświętszą Maryje Pannę za Matkę i Patronkę Zakonu, wpatrujemy się w Jej życie wewnętrzne i zjednoczenie z tajemnicą Chrystusa jako we wspaniały wzór naszej konsekracji zakonnej.

 • Apostolat

  z Góry Karmel

  Wśród czcigodnych mężów biblijnych w szczególny sposób czcimy proroka Eliasza, kontemplując Boga żywego i płonącego żarliwością o Jego chwałę, jego zaś prorocki charyzmat uważamy za model naszego powołania do wsłuchiwania się w słowo Boże i przekazywania go innym.

  Niemal w samym centrum Krakowa znajduje się miejsce, gdzie już od połowy XVII wieku, młodzi karmelici bosi pod przewodnictwem swoich wychowawców przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, ucząc się posługi Ludowi Bożemu, naśladując Chrystusa i Jego Matkę, prowadząc życie braterskie w duchu Reguły i Konstytucji swojego Zakonu, a także poświęcając swój czas na modlitwę, pracę i studia filozoficzno-teologiczne.

  Zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony, wysyłania nam intencji modlitewnych i do kontaktu z nami!

  Wydarzenia

  Artykuły Braci

  Powołania

  Karmelitanki Bose

  Świecki Karmel

  Szkaplerz

  Powołania

  Wydawnictwo

  Głos Karmelu

  Misje

  KID

  Rekolekcje

  Kadrem zatrzymane

  józef

  Sanktuarium św. Józefa - Obrońcy miasta Krakowa

  Czerna

  Kraków – Śródmieście

  Prądnik Biały

  Lublin

  Przemyśl

  Wadowice

  Piotrkowice

  Kluszkowce

  Zawoja