Home

 • Ewangeliczne wyrzeczenie

  Zakon

  Osobistym powołaniem jesteśmy wzywani do tej rodziny, która, jako odnowiona postać pierwotnego Zakonu, łączy w sobie wierność duchowi i tradycji Karmelu z wolą ustawicznego odnawiania się.

 • Wspólnota

  Bracia

  Podstawę naszego powołania stanowi łaska, która nas wzywa do "mistycznego zjednoczenia z Bogiem" we wspólnocie braterskiego życia, w której wzajemnie się przenikają kontemplacja i działanie apostolskie w służbie Kościoła.

 • Przyjaźń z Jezusem

  Bosi

  Pan Bóg tak pokierował życiem i duchowymi doświadczeniami świętej Matki Teresy od Jezusa, że dzięki nim stała się dla nas nauczycielką i wspaniałym wzorem naszego życia. Powinniśmy również kierować wzrok na świętego Ojca Jana od Krzyża, jako na żywy obraz prawdziwego karmelity, który może powtarzać za Apostołem: "Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1Kor 4, 16; 11, 1)

 • Maryja

  Najświętszej Maryi Panny

  Obierając bowiem Najświętszą Maryje Pannę za Matkę i Patronkę Zakonu, wpatrujemy się w Jej życie wewnętrzne i zjednoczenie z tajemnicą Chrystusa jako we wspaniały wzór naszej konsekracji zakonnej.

 • Apostolat

  z Góry Karmel

  Wśród czcigodnych mężów biblijnych w szczególny sposób czcimy proroka Eliasza, kontemplując Boga żywego i płonącego żarliwością o Jego chwałę, jego zaś prorocki charyzmat uważamy za model naszego powołania do wsłuchiwania się w słowo Boże i przekazywania go innym.

  Niemal w samym centrum Krakowa znajduje się miejsce, gdzie młodzi karmelici bosi pod przewodnictwem swoich wychowawców przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, ucząc się posługi Ludowi Bożemu, naśladując Chrystusa i Jego Matkę, prowadząc życie braterskie w duchu Reguły i Konstytucji swojego Zakonu, a także poświęcając swój czas na modlitwę, pracę i studia filozoficzno-teologiczne.

  Zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony, wysyłania nam intencji modlitewnych i do kontaktu z nami!

  Wydarzenia

  Artykuły Braci

  Powołania

  Karmelitanki Bose

  Świecki Karmel

  Szkaplerz

  Powołania

  Wydawnictwo

  Głos Karmelu

  Misje

  KID

  Rekolekcje

  Kadrem zatrzymane

  józef

  Sanktuarium św. Józefa - Obrońcy miasta Krakowa

  Czerna

  Kraków – Śródmieście

  Prądnik Biały

  Lublin

  Przemyśl

  Wadowice

  Piotrkowice

  Kluszkowce

  Zawoja