Wychowawcy

o. Tadeusz Florek OCD

Przeor konwentu

o. Grzegorz Tyma OCD

Podprzeor, rektor seminarium, magister studentatu i junioratu

o. Jacek Palica OCD

o. Jacek Palica OCD