Posługa w duszpasterstwach

Nasi bracia alumni są przygotowywani do pracy duszpasterskiej już w Seminarium poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach, pomoc głównemu duszpasterzowi i przez wykonywanie różnorakich posług w przyklasztornych grupach duszpasterskich:
  • Br. Marcin od Krzyża OCD: Biuro Misyjne
  • Br. Peter od Miłosiernego Ojca OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL"
  • Br. Sylwester Maria od Jezusa Miłosiernego OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+"
  • Br. Paweł Franciszek od Ducha Pocieszyciela OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL"
  • Br. Bartosz Maria od Eucharystii OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+"
  • Br. Piotr od Serca Maryi i Miłosierdzia Bożego OCD: Wspólnota modlitewna "Kerit"
  • Br. Paweł Maria od św. Józefa OCD: Świecki Zakon Karmelitów Bosych
  • Br. Michał Maria od Miłości Bożej OCD: Wspólnota modlitewna "Miriam"
  • Br. Filip od Miłującej Obecności OCD: Centrum kultury duchowej "Communio Crucis"