Posługa w duszpasterstwach

Nasi bracia alumni są przygotowywani do pracy duszpasterskiej już w Seminarium poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach, pomoc głównemu duszpasterzowi i przez wykonywanie różnorakich posług w przyklasztornych grupach duszpasterskich:
 • Br. Marcin Maria od Serca Jezusa OCD: Grupa modlitewna "Kerit".
 • Br. Mariusz od Miłosierdzia Bożego OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+".
 • Br. Piotr od Boga Stworzyciela OCD: Świecki Zakon Karmelitów bosych, Communio Crucis.
 • Br. Seweryn od Krzyża OCD: Karmelitański Ośrodek Powołaniowy.
 • Br. Oleksandr od Maryi Matki Boga i naszej Matki OCD: Mężczyźni Karmelu.
 • Br. Maciej od Ofiarowania NMP OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL".
 • Br. Mirosław od św. Jana Marii Vianneya OCD: Świecki Zakon Karmelitów bosych.
 • Br. Štefan Józef od Krzyża OCD: Karmelitański Ośrodek Powołaniowy.
Karmelitański Instytut Duchowości, Communio Crucis, posługa o. Sebastianowi – seniorowi wspólnoty stałej:
 • Br. Marcin od Krzyża OCD
 • Br. Andrzej od Matki Bożej OCD
 • Br. Roman Maria od Matki Miłosierdzia OCD
 • Br. Maciej Maria od Miłości Miłosiernej OCD
 • Br. Szymon od Krzyża Zbawiciela OCD
 • Br. Peter od Miłosiernego Ojca OCD
 • Br. Tomasz od Matki Bożej Berdyczowskiej OCD