Posługa w duszpasterstwach

Nasi bracia alumni są przygotowywani do pracy duszpasterskiej już w Seminarium poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach, pomoc głównemu duszpasterzowi i przez wykonywanie różnorakich posług w przyklasztornych grupach duszpasterskich:
 • Br. Marcin Maria od Serca Jezusa OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL".
 • Br. Piotr od Boga Stworzyciela OCD: Communio Crucis.
 • Br. Oleksandr od Maryi Matki Boga i naszej Matki OCD: Świecki Zakon Karmelitów bosych.
 • Br. Maciej od Ofiarowania NMP OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+".
 • Br. Mirosław od św. Jana Marii Vianneya OCD: Grupa modlitewna "Kerit".
 • Br. Štefan Józef od Krzyża OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL".
 • Br. Marcin od Krzyża OCD: Chór Akademicki.
 • Br. Roman Maria od Matki Miłosierdzia OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+".
 • Br. Maciej Maria od Miłości Miłosiernej OCD: Mężczyźni Karmelu.
 • Br. Szymon od Krzyża Zbawiciela OCD: Świecki Zakon Karmelitów bosych.
 • Br. Peter od Miłosiernego Ojca OCD: Chór Akademicki.
Karmelitański Instytut Duchowości, posługa o. Sebastianowi – seniorowi wspólnoty stałej:
 • Br. Michał Maria od Ducha Świętego OCD
 • Br. Łukasz od Zmartwychwstania OCD
 • Br. Łukasz od Jezusa OCD
 • Br. Sylwester Maria od Jezusa Miłosiernego OCD
 • Br. Paweł Franciszek od Ducha Pocieszyciela OCD