Posługa w duszpasterstwach

Nasi bracia alumni są przygotowywani do pracy duszpasterskiej już w Seminarium poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach, pomoc głównemu duszpasterzowi i przez wykonywanie różnorakich posług w przyklasztornych grupach duszpasterskich:
  • Br. Oleksandr od Maryi Matki Boga i naszej Matki OCD: Mężczyźni Karmelu.
  • Br. Mirosław od św. Jana Marii Vianneya OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL".
  • Br. Štefan Józef od Krzyża OCD: Duszpasterstwo Akademickie "KARMEL".
  • Br. Marcin od Krzyża OCD: Chór Akademicki.
  • Br. Roman Maria od Matki Miłosierdzia OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+".
  • Br. Peter od Miłosiernego Ojca OCD: Chór Akademicki.
  • Br. Michał Maria od Ducha Świętego OCD: Grupa modlitewna "Kerit"
  • Br. Sylwester Maria od Jezusa Miłosiernego OCD: Świecki Zakon Karmelitów bosych
  • Br. Paweł Franciszek od Ducha Pocieszyciela OCD: Wspólnota absolwentów "KARMEL+"
Karmelitański Instytut Duchowości
  • Br. Paweł Franciszek od Ducha Pocieszyciela OCD