Przeczytanie artykułu zajmie: 1 min

Wczoraj, w chórze zakonnym podczas Mszy świętej, czterech braci III roku przyjęło posługę lektoratu, a jeden brat z IV roku posługę akolitatu. Mszę celebrował o. Prowincjał. 

Posługi te stanowią przygotowanie na drodze do przyjęcia święceń kapłańskich. Kleryk przyjmując posługę lektora powinien w szczególny sposób dawać świadectwo w Kościele przez słowo Boże, którym dzieli się m.in. proklamując je z ambony. Akolita powinien natomiast z zaangażowaniem żyć tajemnicami ołtarza i w ten sposób służyć innym. W praktyce lektor oprócz proklamowania Słowa Bożego w Kościele, może m.in. błogosławić pokarmy, akolita zaś udzielać Komunii świętej oraz wystawiać do adoracji Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

WSD Karmelitów Bosych

Udostępnij