Przeczytanie artykułu zajmie: 1 min

Dzisiejsza sobota upłynęła pod znakiem wykładów z duchowości karmelitańskiej. Przyjechał do nas o. Andrzej Ruszała OCD były prowincjał oraz formator, który opowiedział nam o rozwoju modlitwy (w oparciu o Twierdzę Wewnętrzną św. Teresy), a konkretnie o modlitwie odpocznienia i zjednoczenia – charakterystycznych dla IV i V mieszkania („mieszkaniami” nazywa św. Teresa etapy życia duchowego). Wykłady były do południa i jeszcze krótka sesja 2 godzinna po południu. Wykłady bardzo ciekawe i też dobre jest to, że każdy z wykładowców oferuje odrobinę inny punkt widzenia na dane zagadnienie, przez co ogólny obraz danego tematu – tutaj rozwoju modlitwy wg św. Teresy – jest pełniejszy. Dalsza część jest planowana dopiero na kwiecień.

WSD Karmelitów Bosych

Udostępnij