Przeczytanie artykułu zajmie: 1 min

Dzisiaj radosny dzień w Karmelu – dwaj bracia: Marcin od Krzyża (Wojnicki) i Michał Maria od Ducha Świętego (Wesołowski) przyjęli święcenia prezbiteratu.

Mszę św. w kościele karmelitów bosych w Krakowie celebrował Ks. Bp Jan Zając, który wygłosił też kazanie. Podkreślił w nim, jak ważne jest, by nie tylko Głosić Słowo Boże, ale również wspierać je przykładem. Ksiądz Biskup wspomniał także, w nawiązaniu do pierwszego czytania z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła, aby każdy służył tym darem jaki posiada – a wszystko po to, aby Bóg był uwielbiony.

Neoprezbiterzy odprawią jutro w swoich rodzinnych parafiach Mszę św. prymicyjną – o. Marcin w Rzeszowie, a o. Michał w Rudzie Śląskiej.

Nowo wyświęconym kapłanom życzymy, aby zawsze towarzyszyła im bliskość Tego, który ich powołał, oraz wiele wytrwałości, pokoju i radości z głoszenia Dobrej Nowiny! 

WSD Karmelitów Bosych

Udostępnij