Przeczytanie artykułu zajmie: 1 min

Chcielibyśmy złożyć Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe. Często się mówi, że zdrowie jest najważniejsze, ale to nie jest prawda. Pan Jezus powiedział: „kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9, 24).

Zatem życzymy Wam przede wszystkim, aby te święta i nadchodzący rok był dla Was czasem spotkania i odkrywania głębokiej więzi z Bogiem, pełnienia Jego woli na co dzień oraz dzielenia się z innymi miłością, pokojem i wszystkim tym, czym dobry Bóg nas obdarzył. Bracia klerycy OCD 🙂

Udostępnij