Przeczytanie artykułu zajmie: 1 min

Dzisiaj ważny i radosny dzień w Karmelu – święcenia diakonatu trzech naszych braci – Marcina od Krzyża (Wojnickiego), Petera od Miłosiernego Ojca (Beňo) i Michała od Ducha Świętego (Wesołowskiego). Mszę św. celebrował ksiądz biskup Damian Muskus OFM, który też wygłosił homilię do zebranych. We Mszy św. natomiast uczestniczyła cała wspólnota ojców i braci z klasztoru przy ul. Rakowickiej oraz goście przyjezdni – o. Prowincjał, ojcowie przeorzy, ojcowie i bracia z innych klasztorów (w tym delegacja ze Słowacji) oraz księża proboszczowie z rodzinnych parafii braci. Oprócz wyżej wymienionych, diakonom towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, a także schola akademicka, która uświetniła wydarzenie śpiewem.

Niech to będzie błogosławiony czas radości i dojrzewania w służbie Bogu i ludziom.

WSD Karmelitów Bosych

Udostępnij